Livrare gratuită de la 200,00 RON

Reglementări

§ 1. Definiții
1. Regulament - prezentul regulament, care definește principiile de încheiere a contractelor de vânzare la distanță prin intermediul Magazinului Internet, principiile de executare a acestor contracte, drepturile și obligațiile părților la contractul de vânzare la distanță și principiile procedurii de reclamație. În ceea ce privește serviciile furnizate pe cale electronică, Termenii și Condițiile sunt, respectiv, normele și reglementările menționate la articolul 8 din Legea privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice.
2. Client - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege, care încheie un contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
3. Consumator - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia i se acordă capacitate juridică prin lege, care încheie un contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul, o persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu comerciantul care nu este direct legată de activitatea sa economică sau profesională.
4. întreprinzător individual - o persoană fizică ce încheie un contract de vânzare la distanță direct legat de activitatea sa economică, atunci când conținutul acestui contract indică faptul că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, în special ca urmare a obiectului activității sale economice, pus la dispoziție în baza prevederilor Registrului central și informațiilor privind activitatea economică.
5. Întreprinzător: o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională care nu este o persoană juridică și căreia legea îi conferă capacitate juridică, care desfășoară o activitate comercială sau profesională în nume propriu.
6. Vânzător:
All4mobi S.A,
tel. 0312 29.46.78,
info@all4mobi.ro,
NIP PL5214022467,
REGON 525498960.
7. Adresa sediului social al vânzătorului:
Wynalazek 2A/U6,
02-677 Varșovia.
8. Magazin online - site-ul web operat de Vânzător, disponibil la următoarele adrese electronice: https://all4mobi.ro, prin intermediul căruia Clientul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate achiziționa Bunurile sau comanda servicii.
9. Contract de vânzare la distanță - contractul de vânzare de Bunuri / contractul de furnizare de Servicii digitale sau de Conținut digital (dacă este cazul), încheiat prin intermediul Magazinului online.
10. Bunuri - un bun mobil pe care Clientul îl poate achiziționa din Magazinul Online.
11. serviciu digital - un serviciu care permite Consumatorului să:
1. să producă, să prelucreze, să stocheze sau să acceseze date în format digital;
2. partajarea datelor în formă digitală care au fost încărcate sau create de către Consumator sau de către alți utilizatori ai acestui serviciu;
3. alte forme de interacțiune prin intermediul datelor.
12. conținut digital - date produse și livrate în formă digitală.
13. politica de confidențialitate și de utilizare a cookie-urilor a Magazinului pe Internet - un document care stabilește reguli detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor. Politica de confidențialitate și cookies constituie Anexa nr. 3 la Termeni și Condiții și este disponibilă la adresa https://all4mobi.ro/rum-privacy-and-cookie-notice.html.
14. Suport permanent - înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informații adresate personal Clientului într-o manieră care să permită accesul viitor la aceste informații pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopurilor acestor informații și care permite recrearea informațiilor stocate într-o formă neschimbată, în special e-mail.
15. Formular electronic de comandă - procedura electronică de comandă pusă la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător.
16. Formular electronic de comandă - procedura electronică de comandă pusă la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător.
Formularul electronic de retur - procedura electronică de retur pusă la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător; disponibil la https://all4mobi.ro/returns-open.php. 17.
17. Formular electronic de reclamație - procedura electronică de reclamație pusă la dispoziție de către Vânzător pentru Cumpărător; disponibilă la adresa https://all4mobi.ro/rma-open.php.
18. Trimiterea unei comenzi - confirmarea unei comenzi prin apăsarea butonului "Comandă și plătește" de către Cumpărător, care este tratată ca fiind transmiterea de către Cumpărător a unei declarații obligatorii de intenție de a încheia un Contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
19. Cont - un set de date stocate în Magazinul Online și în sistemul informatic al Vânzătorului referitoare la un anumit Client și la comenzile plasate de acesta și la Contractele de vânzare la distanță încheiate de acesta, cu ajutorul cărora Clientul poate plasa comenzi, precum și anula sau modifica în timp util comenzile și încheia Contracte de vânzare la distanță. 20) Opinie privind gestionarea comenzilor sau opinia Vânzătorului - o opinie a Clientului privind gestionarea comenzilor sau opinia Vânzătorului.
20. Opinie privind deservirea comenzii sau opinia despre bunuri individuale - declarații subiective și evaluări acordate sub formă de stele de la 1 la 5.
21. comandă de abonament - o comandă creată automat prin Abonament.
22. Abonament - serviciu electronic care permite crearea automată a comenzilor de Abonament pentru anumite Bunuri, în funcție de recurența aleasă de Client, fără a mai fi nevoie să se plaseze comenzi separate până la finalizarea Abonamentului.
23. Plăți recurente - sunt plăți gestionate de serviciul de plată IdoPay furnizat de Operator și executate automat, în cicluri specifice, utilizate pentru plata Comenzilor de Abonament pe baza consimțământului dat de Cumpărător la începutul Abonamentului (ordin permanent al Titularului de Card).
24. Operator - PayU SA cu sediul social în Poznań, 60-166 Poznań, la adresa ul. Grunwaldzka 186, o instituție de plată națională, supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, înregistrată în Registrul Serviciilor de Plăți cu numărul IP1/2012, înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Districtual din Poznań - Nowe Miasto și Wilda din Poznań, Secția a 8-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor de judecată cu numărul KRS 0000274399, cu un capital social de 7. 789.000,00 PLN, integral vărsat, cu numărul de înregistrare fiscală NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, care este o instituție de plată națională în sensul articolului 1 din Legea nr. 3872/2013. 2 pct. 16 din Legea din 19 august 2011 privind serviciile de plată (Monitorul Oficial al anului 2020, poziția 794, cu modificările ulterioare) [denumită în continuare: "PSA"].
25. card - un card de plată emis în cadrul sistemelor Visa sau International sau Mastercard International, autorizat, în conformitate cu reglementările acestor sisteme, să efectueze tranzacții fără prezență fizică.

§ 2. Dispoziții generale
1. Tipuri și domeniul de aplicare a serviciilor furnizate prin mijloace electronice:
1. încheierea de contracte de vânzare online - în ceea ce privește bunurile vândute în magazinul online,
2. principiile de înregistrare și de utilizare a unui Cont în cadrul Magazinului online,
3. adăugarea de opinii, comentarii și evaluări - Clientul poate adăuga o opinie sau un comentariu la comanda sa,
4. trimiterea de e-mailuri prin care Vânzătorul confirmă primirea unei comenzi, eventuala primire a plății, acceptarea unei comenzi pentru procesare.
2. Utilizarea Magazinului online este posibilă cu condiția ca sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
1. browsere web în versiunea actuală, de ex:
▪ Firefox
▪ Chrome
▪ Microsoft Edge
2. orice program pentru vizualizarea fișierelor în format PDF.
3. Conținutul plasat pe paginile Magazinului pe Internet, inclusiv descrierile Bunurilor și prețurile, constituie o invitație la încheierea unui contract în sensul articolului 71 din Codul civil.
4. Vânzătorul va pune la dispoziție acești Termeni și Condiții, împreună cu Anexele, printr-un link pe pagina de pornire, înainte, în timpul și după încheierea contractului de vânzare la distanță. Cumpărătorul poate să le descarce și să le imprime.
5. Pentru a asigura securitatea transmiterii comunicațiilor și a datelor în legătură cu serviciile furnizate, Magazinul online ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru securitatea serviciilor furnizate, în special măsuri pentru a împiedica persoanele neautorizate să obțină și să modifice datele cu caracter personal transmise prin internet.

§ 3. Comenzi
1. Plasarea unei comenzi în Magazinul Online se poate face prin intermediul unui Cont sau prin alegerea opțiunii de cumpărare fără înregistrare, caz în care se creează un cont intern, pe baza căruia Clientul poate crea un Cont. Contul intern este menținut până când datele sunt șterse din sistem sau până când Contul este blocat.
2. Achiziția se realizează prin completarea unui formular electronic de comandă disponibil pe paginile Magazinului online. Selectarea Bunurilor comandate se face prin adăugarea acestora în coș. Formularul electronic de comandă specifică, printre altele, ce Bunuri, la ce preț și în ce cantități dorește Clientul să comande la locația indicată de acesta. Clientul ia măsurile tehnice corespunzătoare pe baza mesajelor afișate.
3. După ce Clientul a introdus toate datele necesare, se va afișa un rezumat al comenzii efectuate. Rezumatul comenzii va conține informații privind: datele de identificare ale Vânzătorului, obiectul comenzii, prețul unitar și prețul total al bunurilor comandate,
inclusiv costurile de livrare și alte costuri, dacă este cazul, metoda de plată selectată, metoda de livrare selectată, timpul și costul livrării.
4. În cazul în care obiectul contractului este furnizarea de conținut digital sau de servicii digitale care nu sunt stocate pe un suport material sau de servicii furnizate electronic sau la distanță - consumatorul, în caseta de bifare suplimentară necesară pentru a plasa comanda și aflată pe formularul de comandă electronică, își dă următorul consimțământ: "Sunt de acord cu furnizarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport tangibil sau cu începerea furnizării serviciului înainte de expirarea a 14 zile de la data încheierii contractului și recunosc pierderea dreptului de retragere". Vânzătorul va confirma primirea consimțământului menționat mai sus prin e-mail.
5. Pentru a plasa o Comandă, este necesar să se furnizeze în Formularul de comandă electronică datele personale marcate ca fiind obligatorii, să se accepte conținutul Termenilor și Condițiilor, să se trimită Comanda prin apăsarea butonului "Comandă și plătește".
1. Trimiterea de către Client a unui Formular electronic de comandă constituie o declarație de intenție obligatorie de a încheia un Contract de vânzare la distanță, în conformitate cu conținutul acestor Termeni și condiții.
2. Un Contract de vânzare la distanță se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă Formularul electronic de comandă, ceea ce este confirmat prin afișarea unui mesaj către Cumpărător prin care se confirmă acceptarea comenzii și se furnizează numărul comenzii.
3. După încheierea unui Contract de vânzare la distanță, Clientul primește o confirmare a comenzii plasate sub forma unui e-mail, care include: confirmarea acceptării comenzii și confirmarea finală a tuturor elementelor importante ale comenzii și a condițiilor generale ale Contractului de vânzare la distanță încheiat (Regulamentul magazinului online, inclusiv anexele nr. 1 și 2., datele Vânzătorului, răspunderea Vânzătorului pentru calitatea prestației, despre serviciile furnizate de Vânzător după vânzare și despre modul și efectele retragerii din contract. Instrucțiunile privind modul și efectele retragerii din contract sunt incluse în anexa nr. 1.
4. Până când Vânzătorul începe procesarea comenzii:
1. Clientul își poate modifica comanda utilizând soluția tehnică disponibilă pe pagina Formularului de comandă electronică și parcurgând din nou întregul traseu al comenzii. Modificarea comenzii se face prin plasarea unei noi comenzi care o înlocuiește pe cea plasată anterior. Alternativ, plata efectuată de Client este creditată la noua comandă și, în cazul unei plăți în plus, este returnată în contul bancar din care a fost efectuată plata.
2. Clientul își poate anula comanda prin selectarea opțiunii "anulează comanda" disponibilă pe pagina Formularului electronic de comandă.
5. În cazul în care Clientul anulează comanda, Vânzătorul rambursează plata primită în termen de 3 zile lucrătoare. Plata va fi rambursată folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client.
6. Timpul de așteptare de la primirea plății până la expediere este cuprins între 1 și 3 zile lucrătoare.

§ 4. Plata
1. Magazinul online oferă posibilitatea de plată sub formă de plată anticipată, ramburs (cu plata în cont după livrare). Opțiunea de plată amânată este posibilă în situații convenite individual cu vânzătorul.
2. Plata pentru bunuri poate fi efectuată în modalitatea selectată în momentul comenzii pe formularul electronic de comandă.
3. Modalitățile de plată disponibile în prezent sub formă de plată anticipată în Magazinul online sunt disponibile la adresa https://all4mobi.ro/rum-payments.html.

§ 5. Livrare
1. Pe Formularul de comandă electronic, Clientul selectează modalitatea de livrare prin bifarea alegerii făcute.
2. În cazul în care Bunurile nu sunt ridicate de către Client, ceea ce duce la returnarea Bunurilor către Vânzător - Vânzătorul poate renunța la contractul de vânzare, după ce a chemat Clientul într-un e-mail dat în procesul de cumpărare pentru a executa contractul. Retragerea din contract se face printr-o declarație adresată Clientului sub forma unui mesaj de e-mail.
3. În situația indicată la punctul 2, Vânzătorul este obligat să returneze imediat Clientului plata primită pentru Bunurile achiziționate de către Client.
4. Metodele de livrare disponibile în prezent în Magazinul Online sunt disponibile la adresa https://all4mobi.ro/rum-delivery.html.

§ 6. Retragerea din contract - formular electronic de returnare
1. Un consumator care a încheiat un contract de vânzare la distanță se poate retrage din acesta în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv. În cazul retragerii dintr-un Contract de vânzare la distanță - contractul se consideră că nu a fost încheiat.
2. Dreptul de a se retrage din contract în condițiile prevăzute la punctele 6 și 7 din prezentele condiții este acordat și întreprinzătorului individual. În măsura în care la alineatele 6. și 7. din prezenții Termeni și condiții se face referire la consumator, se înțelege că se referă și la Antreprenorul Individual.
3. În cazul retragerii din contract - Consumatorul suportă numai costurile directe de returnare a bunurilor.
4. Declarația Consumatorului trebuie să exprime în mod clar voința sa de a se retrage din contract, în special Consumatorul poate:
1. să utilizeze formularul electronic de returnare disponibil pe site-ul web al magazinului online: https://all4mobi.ro/returns-open.php.
2. să se retragă din contract utilizând formularul de retragere atașat ca Anexa nr. 2 - trimițându-l la adresa sediului social al Vânzătorului.
Al treilea Vânzătorul va confirma imediat pe un suport durabil faptul că a primit notificarea de retragere din contract transmisă în modul indicat la punctele 1 și 2.
5. Trimiterea declarației înainte de expirarea acesteia este suficientă pentru respectarea termenului.
6. Perioada de retragere din contract începe să curgă:
1. pentru un contract în executarea căruia vânzătorul livrează bunurile, fiind obligat să transfere proprietatea acestora - de la intrarea în posesia bunurilor de către consumator sau de către un terț, altul decât transportatorul indicat de consumator, precum și în cazul unui contract care:
1. implică mai multe articole care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la luarea în posesie a ultimului articol, lot sau parte;
2. constă în livrarea regulată de bunuri pe o perioadă de timp definită - de la intrarea în posesia primului articol;
2. pentru alte contracte - din ziua încheierii contractului.
7. Formularul declarației de retragere din contract (anexa nr. 2 la prezentul regulament) și informațiile privind exercitarea dreptului de retragere (anexa nr. 1 la prezentul regulament) se furnizează în format electronic.
8. În cazul retragerii din contractul de furnizare de conținut digital sau de serviciu digital, vânzătorul poate împiedica consumatorul să utilizeze în continuare conținutul digital sau serviciul digital, în special prin împiedicarea accesului consumatorului la conținutul digital sau la serviciul digital.
9. În cazul retragerii din Acordul pentru furnizarea de Conținut digital sau Serviciu digital, Consumatorul va înceta să mai folosească respectivul Conținut digital sau Serviciu digital și să îl pună la dispoziția terților.
10. Dreptul de retragere dintr-un contract de vânzare la distanță nu se aplică în cazul contractelor indicate la articolul 38 din Legea din 30.05.2014. (Monitorul Oficial 2019, punctul 134. privind drepturile consumatorilor, printre altele Contracte:
1. de prestare de servicii pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, dacă vânzătorul a prestat serviciul în întregime cu acordul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea prestației că, după prestarea vânzătorului, își va pierde dreptul de a se retrage din contract și a recunoscut acest lucru.
2. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară care nu se află sub controlul comerciantului și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere;
3. al cărui obiect al prestației este un articol care nu este prefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau destinat să răspundă nevoilor individuale ale acestuia;
4. al căror obiect al prestației este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care, odată deschis, nu poate fi returnat din motive de sănătate sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare;
5. al căror obiect al prestației este reprezentat de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator furnizate în ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
6. furnizarea de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, pentru care consumatorul este obligat să plătească prețul, în cazul în care vânzătorul a început executarea contractului cu acordul expres și prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea executării contractului că, după executarea contractului de către vânzător, consumatorul își va pierde dreptul de a se retrage din contract și a recunoscut acest lucru;
7. al cărui obiect este un articol perisabil sau un articol care are un termen de valabilitate scurt și în care obiectul prestației sunt articole care, prin natura lor, sunt inseparabile de alte articole după livrare;
8. pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
9. încheiate prin licitație publică;
10. pentru furnizarea de
cazare în alte scopuri decât cele rezidențiale, transportul de bunuri, închirierea de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, evenimente sportive sau culturale, dacă în contract se specifică data sau perioada de prestare a serviciului;
11. în cazul în care obiectul prestației este reprezentat de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare, a căror livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței asupra cărora comerciantul nu are niciun control;

§ 7. Efectele retragerii din contract
1. În termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contractul de vânzare a unui articol, vânzătorul rambursează consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare, corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare oferite de vânzător.
1. Rambursarea plăților se efectuează prin aceeași metodă de plată utilizată de către Consumator.
2. În cazul în care Consumatorul, pentru a-și exercita dreptul de retragere - utilizează Formularul electronic de returnare - fondurile vor fi rambursate prin metoda aleasă și în contul bancar furnizat de Consumator.
3. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși Bunurile de la Consumator, Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la Consumator până când a primit înapoi Bunurile sau până când Consumatorul a furnizat dovada returnării acestora, oricare dintre aceste evenimente se produce primul.
2. Vânzătorul se poate oferi consumatorului să ridice el însuși bunurile de la consumator. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul nu a făcut o astfel de ofertă - consumatorul ar trebui să returneze lucrul vânzătorului (sau unei persoane autorizate de vânzător să îl ridice) imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract. Pentru a respecta termenul este suficient să returneze bunul înainte de expirarea acestuia. Bunurile pe care consumatorul le returnează trebuie să fie trimise la adresa sediului social al vânzătorului.
3. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din utilizarea acestora dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
4. Consumatorul nu se poate retrage din contract în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este furnizat în schimbul plății unui preț, iar lipsa de conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital cu contractul este irelevantă.
5. Vânzătorul poate solicita returnarea suportului material pe care a furnizat conținutul digital în termen de 14 zile de la primirea declarației de retragere a consumatorului. Consumatorul returnează suportul imediat și pe cheltuiala Vânzătorului.
6. Vânzătorul este obligat să returneze prețul numai pentru partea corespunzătoare Conținutului digital sau Serviciului digital neconform cu contractul și Conținutului digital sau Serviciului digital a cărui obligație de furnizare a căzut ca urmare a retragerii din contract.

§ 8. Reclamație
1. Se poate face o reclamație cu privire la un defect al bunurilor sau la neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare la distanță încheiat:
1. prin intermediul formularului electronic de reclamație;
2. în scris la adresa sediului social al Vânzătorului sau prin e-mail la adresa info@all4mobi.ro.
În reclamație, este necesar să se precizeze un defect pe care, în opinia Cumpărătorului, îl au Bunurile, să se formuleze pretenții față de Vânzător și, dacă este posibil - să se documenteze respectivul defect și să se prezinte o dovadă de cumpărare a Bunurilor din Magazinul Online. Vânzătorul va răspunde la reclamație în termen de 14 zile de la primirea acesteia. În cazul în care Vânzătorul nu răspunde în termenul menționat mai sus, se consideră că Vânzătorul a luat act de reclamație. Răspunsul la reclamație va fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului în scris sau pe un suport durabil.
3. Etapele pe care trebuie să le parcurgă Cumpărătorul pentru a depune o reclamație, inclusiv modalitatea de livrare a bunurilor care fac obiectul reclamației către Vânzător, sunt indicate în diferite etape în formularul electronic de reclamație.
4. În cazul în care Vânzătorul consideră reclamația ca fiind justificată: costurile de înlocuire, reparare, inclusiv costurile de transport asociate reclamației Bunurilor vor fi suportate de Vânzător.
5. Vânzătorul este răspunzător față de Consumator, precum și față de Întreprinzătorul Individual, pentru lipsa de conformitate a Bunurilor cu Contractul de vânzare la distanță, în conformitate cu principiile care rezultă din Legea din 30.05.2014 privind drepturile consumatorilor.
1. Vânzătorul este răspunzător pentru neconformitatea Bunurilor cu Contractul de vânzare încheiat la distanță existent la momentul livrării acestora și dezvăluit în termen de doi ani de la acel moment, cu excepția cazului în care termenul de utilitate a Bunurilor, specificat de Vânzător, este mai lung.
2. Vânzătorul repară sau înlocuiește Bunurile în termen de 14 zile de la confirmarea reclamației. Costurile de reparare sau de înlocuire, inclusiv, în special, costurile de expediere, de transport, de manoperă și de materiale, sunt suportate de către vânzător.
3. Consumatorul pune la dispoziția vânzătorului bunurile care fac obiectul reparației sau înlocuirii. Vânzătorul colectează bunurile pe cheltuiala sa. 6.
6. Vânzătorul va livra Bunurile fără defecte și va răspunde față de Antreprenor pentru defectele Bunurilor achiziționate în condițiile Codului civil.
7. Livrarea Conținutului digital sau a Serviciului digital către Consumator sau către Antreprenorul individual se va face în conformitate cu principiile care decurg din Legea din 30.05.2014 privind drepturile consumatorilor.
1. Conținutul digital se consideră livrat atunci când Conținutul digital sau mijloacele care permit accesul la Conținutul digital sau descărcarea Conținutului digital au fost puse la dispoziția Consumatorului sau a unui dispozitiv fizic sau virtual pe care Consumatorul l-a ales în mod independent în acest scop, sau atunci când Consumatorul sau un astfel de dispozitiv, l-a accesat.
2. Se consideră că Conținutul digital a fost livrat atunci când Consumatorul sau dispozitivul fizic sau virtual pe care Consumatorul l-a selectat în mod independent în acest scop l-a accesat.
3. Vânzătorul aduce Conținutul digital sau Serviciul digital în conformitate cu contractul în termen de 21 de zile de la momentul în care vânzătorul este informat de către consumator cu privire la lipsa de conformitate cu contractul și fără a crea inconveniente nejustificate pentru consumator, ținând cont de natura lor și de scopul pentru care sunt utilizate. Costurile pentru aducerea Conținutului digital sau a Serviciului digital în conformitate cu contractul sunt suportate de Vânzător.

§ 9. Opinii
1. O opinie cu privire la gestionarea unei comenzi sau o opinie cu privire la un articol poate fi exprimată în timpul unei vizite în magazinul online, făcând clic pe interfața plasată lângă articol sau făcând clic pe linkul plasat într-un mesaj de e-mail. Adăugarea unei opinii este voluntară și gratuită. Clientul poate trimite o opinie doar o singură dată pe comandă.
2. În cadrul evaluărilor, clientul poate atribui un rating cu stele de la 1 la 5 și poate adăuga un comentariu verbal limitat la 65535 de caractere.
3. Evaluările sunt stocate și afișate public pe site-ul web al magazinului online, precum și pe site-urile web https://zaufaneopinie.idosell.com și https://trustedreviews.idosell.com.
4. Vânzătorul verifică opiniile folosind adresa de e-mail care a fost utilizată în procesul de achiziție a bunurilor în cauză. O Opinie care este plasată de o persoană care utilizează adresa de e-mail care a fost utilizată în procesul de cumpărare - este marcată pe site-ul web al Magazinului cu comentariul "opinie confirmată prin cumpărare". Orice altă opinie este marcată cu mențiunea "opinie neconfirmată prin cumpărare".
5. Vânzătorul poate publica Opinii cu privire la o anumită Marfă din alte Magazine online ale sale.
6. Vânzătorul nu va modifica Opiniile în ceea ce privește conținutul lor sau stelele acordate.
7. Cumpărătorul este singurul și unicul responsabil pentru conținutul Opiniei. Vânzătorul își rezervă dreptul de a șterge o opinie în condițiile legii și ale acestor termeni și condiții.
8. Prezentarea de informații false, înșelătoare, vulgare, agresive, ofensatoare sau vădit imorale este inacceptabilă. De asemenea, este inacceptabilă încărcarea de conținut ilegal, care încalcă drepturile unor terțe părți sau constituie un act de concurență neloială. 9.
9. Clientul se angajează să nu plaseze conținut care conține linkuri către site-uri externe, are un caracter promoțional sau publicitar sau conține date cu caracter personal ale unor terțe părți.
10. La cererea expresă a Clientului, conținutul Recenziei poate fi ascuns pentru alți utilizatori ai Magazinului, dar ratingul de stele acordat va fi inclus în ratingul general al Magazinului și al Mărfurilor.

§ 10. Proprietatea intelectuală
1. Clientul declară că nu are niciun drept, inclusiv drepturi de autor sau drepturi conexe asupra evaluărilor și declarațiilor făcute de el/ea, în afară de dreptul de a utiliza Magazinul Online în modul specificat în Termeni și Condiții. Clientul nu beneficiază de niciun drept de înregistrare, reproducere, punere la dispoziție, publicitate sau distribuire a conținutului, cu excepția cazului în care un astfel de drept rezultă din dispozițiile legale sau din prezenții Termeni și Condiții.
2. Clientul nu este
autorizat să intervină în niciun fel asupra conținutului, în special asupra conținutului, structurii, formei, graficii, mecanismului de funcționare sau altor elemente ale Magazinului Internet.
3. Prin plasarea Opiniilor în Magazinul online, care constituie opere în sensul Legii din 4.2.1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe - Clientul acordă Vânzătorului o licență neexclusivă și gratuită, nelimitată în timp și în teritoriu, de utilizare a acestor opere, împreună cu dreptul de a acorda o sublicență, care include punerea operei la dispoziția publicului în așa fel încât oricine să aibă acces la ea în locul și momentul ales individual de către acesta (Internet). Licența se acordă pentru toate domeniile de exploatare cunoscute la momentul acordării sale, în special pentru următoarele domenii de exploatare:
1. în domeniul înregistrării și multiplicării operei prin orice tehnică - în special prin imprimare, reprografiere, înregistrare magnetică, tehnică digitală, adică prin utilizarea oricărei tehnici pe orice suport audiovizual sau vizual, în special pe discuri audiovizuale, CD-uri, discuri de calculator, într-o rețea multimedia, inclusiv internetul și serviciile online aferente și multiplicarea, înregistrarea, utilizarea pe internet, publicitatea, multiplicarea înregistrării în formă electronică în memoria calculatorului și în rețelele interne și externe,
2. utilizarea integrală sau a unor fragmente sau a oricăror elemente ale operei, cu posibilitatea de a face modificări care rezultă din natura suportului online dat - în toate publicațiile, în special cele online, digitale, buletine informative și de informare, singure sau în combinație cu alte opere sau fragmente de opere; utilizarea integrală sau a unor fragmente în scopuri de promovare și publicitate, în special sub formă de publicitate audio, audio, media.
3. în cadrul comerțului cu originalul sau cu copiile pe care a fost fixată opera - comercializarea, împrumutul, închirierea originalului sau a copiilor,
4. în cadrul difuzării operei în alt mod decât cel specificat mai sus - reprezentarea publică, expunerea, expunerea, reproducerea, precum și difuzarea și retransmisia, precum și punerea operei la dispoziția publicului într-un mod care să permită accesul tuturor la ea într-un loc și într-un moment ales de aceștia,
5. utilizarea operelor în scopuri promoționale și de marketing;
4. ștergerea contului de către client sau a unui aviz în conformitate cu secțiunea 9 punctul 8 nu afectează valabilitatea licenței de mai sus.

§ 11. Termeni și condiții de vânzare în modelul de abonament
1. Un serviciu electronic sub forma unui abonament poate fi furnizat de către vânzător cumpărătorului.
2. Utilizarea Abonamentului permite livrarea ciclică a bunurilor selectate, la intervalele indicate de Client, fără a fi nevoie să se plaseze comenzi ulterioare până la finalizarea Abonamentului. 3. Plata Abonamentului se efectuează exclusiv prin mecanismul de plată ciclică și numai prin intermediul unui singur Card.
3. Dezabonarea unui Card de la un Abonament duce la încetarea Abonamentului.
4. Tranzacțiile în cadrul Plăților Ciclice vor fi procesate numai după înregistrarea prealabilă a Titularului de Card la Operator (sau la entitatea prin care Operatorul gestionează Tranzacțiile). Înregistrarea va avea rolul de a autentifica faptul că Clientul care comandă Plata ciclică este deținătorul legitim al Cardului care urmează să fie debitat. Înainte de înregistrarea Cardului pe site-ul web al Tranzacției, Clientul trebuie să își dea consimțământul pentru taxarea regulată prin inițierea serviciului de Plată ciclică. Consimțământul este stocat în serviciul operatorului.
5. Clientul creează un Abonament prin selectarea acestei forme de achiziție în Formularul de comandă electronică. O confirmare a creării Abonamentului este trimisă imediat la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată în momentul efectuării primei Comenzi de Abonament.
6. Clientul gestionează Abonamentul prin intermediul Contului, în conformitate cu opțiunile disponibile.
7. Abonamentul este pe o perioadă nedeterminată.
8. Clientul poate rezilia Abonamentul în orice moment. Rezilierea Abonamentului de către Client echivalează cu retragerea consimțământului pentru taxarea ulterioară a Plăților Recurrente. În această situație, nu se va crea nicio altă comandă de abonament. În cazul în care încetarea Abonamentului are loc după data indicată în e-mailul menționat la clauza 11, Ordinul de abonament curent va fi ultimul care va fi creat.
a). Încetarea Abonamentului se va efectua prin selectarea de către Cumpărător a opțiunii "Încetarea Abonamentului" în setările pentru Abonamentul respectiv, care sunt disponibile atunci când Clientul se conectează din Contul său.
b). Cumpărătorul poate, de asemenea, să rezilieze Abonamentul trimițând un e-mail personalului magazinului la adresa info@all4mobi.ro.
9. Comerciantul are dreptul de a rezilia Abonamentul, fapt pentru care îl va informa pe Cumpărător prin e-mail sau prin contact telefonic cu cel puțin 7 zile înainte. În această situație, nu se va lua niciun credit de pe Card și nu vor fi create alte Comenzi de Abonament.
10. Vânzătorul are dreptul de a modifica prețurile Produselor în timpul Abonamentului, fapt despre care Cumpărătorul va fi informat în corespondența prin e-mail menționată la clauza . 11.
11. Vânzătorul va trimite Cumpărătorului un mesaj prin e-mail despre crearea Ordinului de Abonament cu obiectul, cantitatea, prețul (inclusiv modificarea de preț, dacă este cazul), data executării și data programată a retragerii fondurilor de pe Card - cel târziu cu 3 zile înainte de retragerea fondurilor de pe Card. În plus, Vânzătorul informează Cumpărătorul cu privire la posibilitatea de a rezilia Abonamentul prin atașarea unui link care să conducă la setările care permit rezilierea unui anumit Abonament de la nivelul Contului Clientului și la data până la care aceasta va fi efectivă. În cazul în care Abonamentul este reziliat după data indicată în e-mail - rezilierea intră în vigoare pentru comenzile ulterioare de Abonament. Acest lucru înseamnă că Abonamentul va fi reziliat, dar Comanda de Abonament curentă va fi ultima care va fi îndeplinită.
12. În cazul în care o încercare de debitare a Cardului nu reușește, Clientul va fi notificat prin e-mail că plata nu poate fi încasată. Posibilele motive pentru care nu se poate debita plata sunt: lipsa de fonduri pe Card, expirarea Cardului sau probleme tehnice.
13. Expirarea Cardului asociat Abonamentului sau imposibilitatea de a autoriza un ordin de plată din alte motive va duce la rezilierea Abonamentului.
14. Ordinul de Abonament va fi procesat numai după ce Cardul a fost debitat cu succes.
15. Rezilierea Abonamentului atrage după sine rezilierea imediată a contractului de vânzare a Bunurilor.

§ 12. Dispoziții finale
1. Prezentele Condiții de utilizare intră în vigoare la data de 2023.06.14.
2. În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentelor Condiții de utilizare sunt modificate sau invalidate printr-o decizie a unei autorități sau instanțe competente, celelalte dispoziții rămân în vigoare și sunt obligatorii pentru Vânzător și Client.
3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții. Orice acord încheiat înainte de data intrării în vigoare a noilor reglementări va fi pus în aplicare pe baza reglementărilor care erau în vigoare la data încheierii acordului.
4. Legea aplicabilă pentru soluționarea oricăror litigii legate de Termeni și condiții este legea poloneză. Aceste litigii vor fi soluționate de către instanța de drept comun competentă la nivel local. Clientul care este un consumator poate, de asemenea, să utilizeze modalități extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de urmărire a creanțelor. Toate informațiile privind modalitățile extrajudiciare de tratare a plângerilor și de urmărire a creanțelor pot fi obținute pe site-ul web al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor la adresa: www.uokik.gov.pl. În același timp, dorim să vă informăm că procedurile indicate sunt de natură voluntară și că ambele părți trebuie să fie de acord cu acestea.
5. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, vă informăm că platforma de soluționare online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR) este disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR este un site internet cu ghișeu unic pentru consumatorii și comercianții care doresc soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de prestări de servicii online.

§ 13. Anexa 1 - Informații privind exercitarea dreptului de retragere
1. Aveți dreptul de a vă retrage din contract în următoarele condiții pentru consumator și întreprinzător individual.
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de 14 zile, fără a indica vreun motiv. Perioada de retragere expiră după 14 zile:
1. în cazul unui contract de vânzare, din ziua în care intrați în posesia bunurilor sau din ziua în care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia bunurilor;
2. în cazul unui contract care prevede obligația de a transfera proprietatea asupra mai multor bunuri care sunt livrate separat, din ziua în care intrați în posesia ultimului bun sau din ziua în care o parte terță, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia ultimului bun;
3. în cazul unui contract care prevede transferul de proprietate pentru articole livrate în tranșe sau părți, din ziua în care intrați în posesia ultimei tranșe sau
părți sau din ziua în care o parte terță, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia ultimei tranșe sau părți;
4. în cazul contractelor de livrare regulată de bunuri, pentru o perioadă de timp determinată, începând cu ziua în care intrați în posesia primului bun sau în ziua în care un terț, altul decât transportatorul și indicat de dumneavoastră, intră în posesia primului bun;
5. în cazul contractelor de furnizare de servicii sau de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, din ziua încheierii contractului.
2. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați, și anume All4mobi S.A., Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varșovia, tel. 0312 29.46.78 , info@all4mobi.ro despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
3. Puteți utiliza modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu.
4. Puteți, de asemenea, să completați un formular electronic de retur disponibil pe site-ul web al magazinului online: https://all4mobi.ro/returns-open.php. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite fără întârziere o confirmare de primire a notificării de retragere pe un suport durabil.
5. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
6. În cazul retragerii din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către dumneavoastră a unui alt tip de livrare decât cel mai puțin costisitor tip de livrare standard oferit de noi), fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă exercita dreptul de retragere din prezentul contract. Vom rambursa plata utilizând același mijloc de plată pe care l-ați utilizat în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel.
7. În cazul contractelor care implică transferul de proprietate a unui articol, în care nu ne-am oferit să ridicăm articolul în cazul retragerii - vom reține rambursarea până când vom primi articolul sau până când ne veți furniza dovada returnării, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
8 Vă rugăm să trimiteți articolul returnat la adresa: All4mobi S.A., Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varșovia imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne-ați informat cu privire la retragerea dumneavoastră din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți articolul înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui să suportați costurile directe de returnare a articolului.
9. din cauza greutății și a dimensiunilor bunurilor, în cazul retragerii din contract - returnarea bunurilor poate implica costuri mai mari decât cele de livrare poștală normală. Dacă doriți să utilizați serviciile unor companii de curierat, poate fi necesar să trimiteți transportul pe un palet, ceea ce este mai scump decât livrarea poștală obișnuită.

§ 14. Anexa 2 - Model de formular de retragere

IdoSell Trusted Reviews
4.49 / 5.00 833 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-15
Arată exact că în prezentare,sunt foarte mulțumită de alegerea făcută!
2024-06-15
Superbe sunt husele și se potrivesc perfect
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel